Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Интервю на изпълнителния директор на „ЕЙ И ЕС България“ Иван Цанков пред „Капитал“: Няма трудни и лесни решения

  Интервю на изпълнителния директор на „ЕЙ И ЕС България“ Иван Цанков пред „Капитал“: Няма трудни и лесни решения
  Managing director

  Какво е да ръководите бизнеса на един от най-големите чуждестранни инвеститори в България, какъвто е AES?

  – AES – България, наистина е най-големият инвеститор в енергийния сектор на страната и е собственик на най-модерните съоръжения за производство на електрическа енергия – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и вятърния парк „Свети Никола“. Компанията гарантира енергийната сигурност и е един от основните фактори за енергийната независимост, тъй като в работата си използваме само местен ресурс – лигнитни въглища, добивани в мини „Марица-изток“. Всички тези фактори правят ръководенето на този бизнес много интересна, но и много отговорна задача. Приемам я като предизвикателство, но и като огромно удоволствие. Работата е много динамична и има дни, в които се съсредоточаваме върху задачи, които са много различни по своята същност. Тази динамика е изключително предизвикателна. Тя дава възможност да натрупваш опит в множество сфери, да чуваш мнение на хора, които с години са работили в определено направление и могат да дадат много – и като знания, и като опит.

  Лесно ли преминахте от счетоводството и финансите към енергетиката? На пръв поглед двете сфери нямат много общи неща.

  – Няма бизнес, който да съществува без счетоводство и финанси, така че работата ми в тези сфери ми даде солидна основа и опит за справяне с текущите предизвикателства. Но най-важен е опитът, натрупан в практиката, защото той е резултат от реални ситуации и проблеми, с които се е налагало да се справям. Аз съм част от екипа на AES вече 13 години, така че енергетиката също не е нещо непознато за мен. Преди да се присъединя към компанията, отново съм работил в тази сфера, но в голяма българска фирма, която търгуваше с горива.

  Трябва ли един мениджър задължително да има бизнес образование, за да е добър в работата си?

  – Не мисля, че е задължително. Има много успешни специалисти и предприемачи, които не са учили непременно бизнес дисциплини. Но такава подготовка помага изключително много. Образованието в сферата на бизнеса дава насока на мисленето, която е важна, за да можеш да ръководиш дейността, гарантирайки устойчивост на фирмата, а оттам и на клиентите й. Енергетиката е сфера, която е изключително капиталоемка. Нашите съоръжения изискват огромни инвестиции, за да бъдат изградени по начин, който да отговаря на най-стриктните международни изисквания. Винаги казвам с гордост, че ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“ са сред перлите в короната на българската енергетика – най-модерните и гъвкави съоръжения, които модернизираха значително енергийната система. Тяхната работа, разбира се, на първо място, зависи от високия професионализъм на хората, които работят в тях, и на нашите доставчици. За да тече този процес гладко обаче, е необходимо да се разбира и икономическата му логика. А затова бизнес образованието би помогнало много. За мен като професионалист е изключително полезно, че съм преминал през различни финансови позиции, които ме научиха да виждам отвъд това, което на пръв поглед изглежда като сухи цифри. Приятно е да знаеш, че с работата си всекидневно допринасяш за развитието на страната си и гарантираш нейния икономически растеж.

  Разкажете за някое трудно решение в досегашната си кариера.

  – За мен няма трудни и лесни решения. Има решения, които са по-правилни от други и това се проверява във времето. Но дори грешното решение е по-добре от липса на такова. Някои решения може би са по-трудни от други, защото засягат хора – с различни нужди, виждания и очаквания. Оправдаването на тези очаквания, правилното обяснение на решенията така, че те да бъдат разбрани и приети, е мерилото за техния успех.

  Какъв екип от хора ръководите и имате ли проблем с намирането на квалифицирани служители?

  – В компанията работят над 500 висококвалифицирани български експерти, които всеки ден влагат енергията и уменията. Ние много внимателно подбираме кадрите, които наемаме, за да гарантираме, че наистина работим с най-добрите. Не разчитаме обаче само на репутацията си на добър работодател, а активно работим за развитието на кадри, които да могат да заемат различни позиции в нашите проекти. През миналата година, съвместно с колегите от останалите централи в комплекса „Марица-изток“ подкрепихме инициативата на Техническия университет за създаване на магистърска програма по „Топлоенергетика“ в Стара Загора. Тя е насочена към хора, които вече имат магистърска степен по инженерни науки и биха искали да надградят знанията си и да получат специалност и в сферата на топлоенергетиката. Така изграждаме кадри там, където те са най-необходими – в енергийната столица на България – Стара Загора.

  Кои бяха основните предизвикателства, като се заехте с тази работа, и какви са сега?

  – Предизвикателствата, макар че не обичам тази дума, а предпочитам възможности, винаги са били едни и същи – да осигурим сигурност на производството на електроенергия и да работим за развитието на българската енергийна система. Това не е задача, а процес, път, по който вървим непрекъснато. Развитието на нашия сектор е много динамично. В последните години работя интензивно с екипите на Министерството на енергетиката, Министерството на екологията, БЕХ, НЕК, КЕВР, Парламентарната Комисия по енергетика, чиято визия за развитието на сектора смятам за правилна. Това, което те последователно прокарват като политика – стабилност на сектора, предвидимост на средата в него, гарантиране на снабдяването и диверсифициране на източниците на енергия, са приоритети, в които и аз вярвам.

  В енергийния сектор предстоят много промени, най-вече заради ангажиментите на страната към ЕС. Какви са вашите очаквания?

  – Не само в Европейския съюз, но и в целия свят виждаме една много ясно изразена тенденция към нарастване на дела на възобновяемите източници в енергийния микс. В насоките си за развитие на енергетиката до 2030 г. ЕС заложи цели за намаляване на парниковите газове с 40% в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване на дела на възобновяемите източници до 27% от общото производство и подобряване на енергийната ефективност отново с 27%. Тези цели ясно показват бързите темпове на развитие и промени, които настъпват в енергийната сфера. Едновременно с това трябва да бъдат вземани предвид и особеностите на всяка държава. В България делът на енергията, произвеждана на базата на фосилни горива, е 40%. Очевидно е, че няма как това производство да бъде заменено напълно в рамките на 10 години и то ще продължи да бъде гръбнакът на българската енергетика в обозримо бъдеще. Нашата централа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, е най-новата и модерна мощност в страната и е пример за съвременно производство на електрическа енергия, основана на въглища.

  AES управлява в България въглищна ТЕЦ и голям вятърен парк. Трудно ли се защитават едновременно интересите и на конвенционалната, и на възобновяемата енергетика?

  – Смятам, че е погрешно двете да бъдат противопоставяни. Както вече казах, възобновяемите източници без съмнение са бъдещето на енергетиката. При прехода към него обаче трябва да се гарантира сигурността на доставките и това е ролята на конвенционалното производство, каквото е ТЕЦ. Вятърът и слънцето са непостоянни източници на енергия и не могат да бъдат, поне за момента, основа на цялата енергийна система.

  Смятате ли, че постигането на новите цели за ВЕИ може да се случи на чисто пазарен принцип, без преференциални цени и договори за изкупуване, каквито са заявките на държавата?

  – Да, мисля, че това е напълно реалистично. Виждаме тенденциите в това отношение в световен мащаб: намаляващи инвестиционни разходи за ВЕИ, което води до реализиране на ВЕИ проекти на чисто пазарен принцип в много страни от Европа и света. Но този преход не би могъл да се осъществи за една нощ. Необходимо е време, в което това да се случи. В този транзитен период е много важно обаче да се осигури сигурността на електроснабдяването. И именно тук е ролята на съоръжения като нашата 690-мегаватова въглищна мощност – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, която е критично важна за България за осигуряване на електроенергията и стабилността на енергийната система в средносрочен план.

  Технологиите, свързани със съхранението на енергията, се развиват усилено напоследък и вашата компания инвестира в тази сфера.

  – Да, AES е световен лидер в тази насока и заедно със Siemens създадохме съвместното дружество Fluence, което предлага системи за съхранение на енергия, които не само могат да регулират товара в мрежата, но са и гъвкаво решение за покриване на пикови товари в кратки промеждутъци от време. Така се осигурява надеждност и се спестяват разходи за изграждането на мрежа, която да поема този товар, който е ограничен във времето.

  Кога тези решения ще станат достъпни за България?

  – Последният проект, който открихме през февруари тази година, е в столицата на Индия, Делхи. Това иновативно решение е напълно достъпно и може да бъде приложено и в България. Ние сме готови да го предложим, стига да има заявен интерес. Уверен съм, че съхранението на енергията е в основата на бъдещето на нашия отрасъл, така че вероятно скоро и компании в страната ни ще проявят интерес към него.

  Ако можехте да се върнете назад, бихте ли променили нещо в кариерата си?

  – Не. Горд съм с постигнатото от компаниите, за които съм работил, и с приноса си за тези постижения. Макар че продължавам да си мечтая понякога да съм пилот във Формула 1 или китарист на хеви метъл група, но никога не е късно човек да преследва мечтите си, нали?!

  Намирате ли баланс между работата и личното си време?

  – Опитвам се, но не съм успял напълно. Според мен има позиции, за които е просто нереалистично тотално да се изключат от работния процес за определено време. А и не е необходимо. Всичко е въпрос на стремеж за по-добро управление на личното време: без мейли и конферентни разговори след работа (освен ако наистина не се налага), проверка на най-неотложните задачи само по веднъж на ден по време на отпуск и т.н. По този начин хем съзнанието се освобождава за по-пълноценна почивка, хем не се изключваш тотално от най-важните неща в работата. Изградил съм навик например само чрез сканиране на подателите или предмета на мейлите да преценя кои от тях да отворя и кои могат да изчакат да се върна в офиса.

  Имате ли хоби?

  – Всеки ден започвам със спорт – плувам, тичам или ходя на фитнес. Убеден съм, че само така мога да балансирам работния стрес, който е голям. Но най-големият ми приоритет остава моето семейство, така че винаги свободното ми време е нагласено така, че да съм с тях. Това ме разтоварва най-много, а и децата си растат и осъзнавам, че ще дойде време, когато, колкото и свободно време да имам, няма да мога винаги да съм с тях. Така че, образно казано, в момента трупам емоции и се наслаждавам на всеки момент, прекаран с тях.

  Какви устройства използвате в работата и свободното време?

  Обичайните, които ползва всеки съвременен човек: мобилен телефон и компютър. В свободното си време обаче се стремя да не ползвам никакви устройства. И определено предпочитам печатната книга пред електронната.

  Профил

  Иван Цанков е изпълнителен директор на „ЕЙ И ЕС България“ от юни 2017 г. Той се присъединява към екипа на компанията още през 2006, като година след това става неин главен финансов директор. През 2013 г. заема позицията главен търговски директор. Цанков има финансов и лидерски опит, натрупан в „Петрол“, както и в консултантскитe компании Arthur Andersen и Deloitte. Завършил е „Счетоводство“ в УНСС, специализирал е в Darden School of Business, Университет Вирджиния, САЩ. Пълноправен член е на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (ACCA).

  Компанията

  „ЕЙ И ЕС България“ е част от американската корпорация AES, която е най-големият инвеститор в българския енергиен сектор през последните близо 30 години. С инвестиция, надхвърляща 2.6 млрд. лева, 690-мегаватовата ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е най-новата и високотехнологична въглищна електроцентрала от своя клас в Югоизточна Европа. Компанията е и мажоритарен акционер в най-големия вятърен парк в България – 156-мегаватовата ВяЕЦ „Свети Никола“ край Каварна.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top