Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Да впрегнем силата на дигитализацията на енергийния сектор

  Да впрегнем силата на дигитализацията на енергийния сектор
  drone

  (09.03.2020)

  Бързите иновации и постоянното развитие на дигиталните технологии преобразиха всички аспекти на нашето ежедневие. Дигитализацията преобразува и глобалните енергийни системи – подобрява безопасността, надеждността и устойчивостта на електроенергийните мрежи в цял свят. AES се ангажира да използва дигиталните технологии, за да ускори постигането на бъдещето на енергията. Нашите екипи използват нови технологии – дронове, роботизация, машинно обучение и изкуствен интелект наред с други, за да създадат нови решения за най-големите предизвикателства за нашата индустрия. Дигитализацията и интелигентните инфраструктури вече са ни от помощ, за да предлагаме надеждна, ефикасна и достъпна енергия на нашите потребители.

  Фокусът върху това да надграждаме възможностите, които дигитализацията предоставя, съчетан с дългогодишния ни опит на световния енергиен пазар, проправи пътя за стратегически партньорства, което дава възможност на AES да си сътрудничи с други иновативни компании.

  През 2019 г. AES влезе в стратегическо партньорство и създаде Uplight, водещата облачна услуга в областта на комуналните услуги в САЩ. Сега AES работи върху предоставянето на решения за енергийни потребители чрез усъвършенствани облачни изчисления, анализ на данни и машинно обучение. С Uplight помагаме на потребителите да разберат енергийната си консумация и какво е необходимо, за да направят потреблението си по-ефективно, да намалят разхода на енергия и така да намалят сметките си за ток. Нашите проекти с Uplight също така създават по-интелигентни, по-ефективни енергийни инфраструктури, които ще са от полза за всички – от енергийните оператори до крайните потребители.

  Дигитализацията има голям потенциал да ни помогне да направим съществуващите енергийни инфраструктури по-ефективни, намалявайки разхищаването на енергия и намалявайки въздействието върху околната среда. Добър пример за това е използването на изкуствен интелект в енергийния мениджмънт. Ние в AES проучваме как изкуственият интелект може да подобри ефективността и поддръжката на нашите мрежови системи. Нашите енергийни активи произвеждат огромно количество данни и изкуственият интелект ни помага да обработваме тези данни с повишена скорост и надеждност. Внедряването на технологията на изкуствения интелект в енергийните инфраструктури ни позволява да предвиждаме проблеми в системата и да ги отстраняваме предварително, да прогнозираме различни нива на производство и да го оптимизираме.

  В България AES инвестира в съвременни технологии, за да модернизира дейността си и да обслужва по-добре своите клиенти. AES управлява най-голямата вятърна централа в страната, „Свети Никола“. Ние използваме дронове, за да извършваме проверки на перките на нашите вятърни турбини, което е едновременно по-бързо и по-безопасно от традиционния начин за инспектиране на перките, като операторите се качват в корпуса на всяка вятърна турбина. Също така използваме машинно обучение в „Свети Никола“, за да оптимизираме работата на вятърната централа, за да прогнозираме с по-голяма точност колко енергия ще генерираме въз основа на статистически данни.

  В „Свети Никола“ ние също използваме дигитални инструменти за защита на местната дива природа – пионери сме в използването на най-съвременна радарна технология за защита на птиците в района на Калиакра. Системата обработва данни от високотехнологична радарна система и метеорологични данни, докато местните орнитолози осигуряват редовен физически мониторинг на място. Ежедневно се наблюдават ята птици и при евентуални сблъсъци определени турбини се изключват. Това помага да се защитят застрашените видове птици, местни за района като червеногушите гъски.

  Нашата топлоелектрическа централа AES Гълъбово, най-съвременната централа в България, съчетава нашите иновативни технически способности с местните умения. Ние използваме дигитално управление на производителността в Гълъбово – съвременни интелигентни сензори, които обединяват масиви от данни за всички аспекти на работата на централата като температура и налягане. Резултатът е модел, управляван от данни, който помага на нашия персонал на място да оптимизира оперативната ефективност на централата. Освен това, интелигентните сензори, които използваме в Гълъбово, ни позволяват да идентифицираме тенденциите при работните параметри и да генерираме ранни предупредителни сигнали, за да предотвратим прекъсването на електрозахранването.

  Използването на силата на дигиталните инструменти за интегриране и контрол на производството и използването на електроенергия ще бъде жизненоважно, тъй като енергийният преход продължава, а дигитализацията има потенциал да трансформира нашия бизнес във всеки етап от производствения цикъл. В бъдеще AES ще продължи да разработва и внедрява технологични и дигитални решения за ускоряване на бъдещето на енергията.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top