Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  AES България работи с местните власти и общности, за да стимулира икономическото развитие и подобри стандарта на живот

  AES България работи с местните власти и общности, за да стимулира икономическото развитие и подобри стандарта на живот
  award ceremony

  (12.11.2018)

  AES допринася за икономическия ръст и социалното развитие на България, като осигурява надеждна електроенергия и работни места, но също така и като инвестира в проекти в местната инфраструктура и в общностите, в които компанията развива дейност.

  Компанията е важен партньор за общините, в които присъства. От началото на дейността си, AES България е инвестирала над 14 милиона лева (7.2 милиона евро) в различни програми за корпоративна социална отговорност в Гълъбово и Каварна, където се намират топлоелектрическата централа и ветроенергийният парк на компанията. Програмите са адаптирани към нуждите на местните общности и са насочени към трайно подобряване на инфраструктурата, образованието, спорта и здравеопазването.

  В Гълъбово AES България обедини усилия с местните власти, за да осъществи пълното реновиране и реконструкция на местния Младежки център, който осигурява възможност за образователни, културни и развлекателни дейности на близо 8 000-те жители на общината. Това е най-значимото публично-частно партньорство в област Стара Загора. Благодарение на този проект, изцяло финансиран от AES, сега Гълъбово разполага с най-модерното съоръжение за спорт и културни дейности в района.

  При откриването на центъра през 2016 година, министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че то безспорно ще подобри качеството на живот на хората от региона.

  Също така, AES България допринесе за възстановяването на основния булевард в Гълъбово – бул. „Република“, който се използва от всички работещи в комплекс „Марица Изток“ и мините в Маришкия басейн. Друг проект, с който се гордеем, е пълното преоборудване на социалния патронаж, който осигурява грижа за най-възрастните жители на град Каварна. Институцията полага грижи за възрастни хора и хора в неравностойно положение в общината, като им осигурява прясна храна и помощ в домакинството.

  В AES България вярваме, че образованието е ключът към социалното, икономическото и личното развитие. Компанията дари дигитални дъски на всички училища в община Каварна. Спомогна също да се запази училището в село Обручище, близо до Гълъбово, като осигури на учениците обяд и транспорт до училище, пое и разходите за отопление. По този начин училището функционира нормално и на децата не им се налага да пътуват десетки километри всеки ден, за да получат образование.

  Достъпът до качествено здравеопазване също е от ключово значение за AES България. Затова допринесохме за обновяването на болницата в Каварна, която обслужва над 20 хиляди местни жители и множество туристи, посещаващи региона през лятото. AES осигури нова линейка за болницата в Гълъбово и подпомогна закупуването на ултразвуков скенер и дигитален рентгенов апарат за медицинския център в Каварна.

  Освен това, AES стартира няколко екологични инициативи като засаждане на дървета и почистване на паркове, в които служителите на компанията се включват като доброволци.

  От стъпването си на българския енергиен пазар преди 17 години, AES България е инвестирала над 3.2 милиарда лева (1.6 милиарда евро) в страната. AES изгради и оперира най-новата и най-модерна топлоелектрическа централа (ТЕЦ) в България – ТЕЦ „AES Гълъбово“, и съпътстващото я депо за съхранение на отпадъци, както и най-големия ветроенергиен парк в страната – „Св. Никола“. AES България е допринесла за местната и националната икономика чрез плащането на 703 милиона лева под формата на данъци и социални осигуровки, внесени в държавния и общинските бюджети.

  AES България подпомага икономиката на България, като поддържа общо около 4 500 работни места. ТЕЦ „AES Гълъбово“, например, използва само местен енергиен ресурс, добиван на няколко километра в Маришкия басейн. Годишно централата използва около 5 млн. тона лигнитни въглища, което представлява около 27% от годишното производство на „Мини Марица изток“, където работа намират близо 2 000 миньори. Централата на AES България гарантира стабилността на енергийната система на страната в пълно съответствие с екологичните изисквания на Европейския съюз.

  AES е стратегически партньор на България, инвестиращ в енергийни решения, които помагат на страната да посрещне енергийните си нужди. В същото време компанията осигурява работа за местното население и подпомага програми, ориентирани към общностите, с които се подобрява качеството на живот на хората в България.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top