Премини към основното съдържание
 • Нашите продукти Нашите продукти Нашите продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • Данни в реално време
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  AES България е ангажирана да подпомага икономическото и социалното развитие на хората

  AES България е ангажирана да подпомага икономическото и социалното развитие на хората
  community center in bulgaria

  (18.09.2019)

  Всеки ден AES България допринася за икономическия растеж и социалното развитие на България, осигурявайки безопасна и надеждна енергия, но и инвестирайки в проекти, насочени към общността.

  AES е най-големият чуждестранен инвеститор в енергийния сектор на България и е демонстрирала своя дългосрочен ангажимент към страната. AES оперира най-модерната ТЕЦ в Югоизточна Европа – AES Гълъбово, и най-големия ветроенергиен парк – Свети Никола, близо до гр. Каварна в Североизточна България. Двете централи работят при най-високи стандарти, допринасяйки за енергийната независимост на страната.

  От началото на своята дейност, AES България е инвестирала над 14 милиона лева (7.2 млн евро) в различни програми за Корпоративна социална отговорност с фокуси върху три основни приоритета – образование, здравеопазване и инфраструктура. Тези програми са пригодени за нуждите на местните общности и са изготвени така, че да имат дълготраен ефект в обществото.

  AES вярва, че образованието е ключово за социалното, икономическото и личното развитие и гарантира по-добро бъдеще за младото поколение. В района на гр. Гълъбово AES помага на ученици и млади хора да получат достъп до качествено образование близо до домовете им. AES осигурява гориво за отопление и покрива разходите за храна на децата от село Обручище, правейки възможно те да посещават училище без да пътуват всеки ден до гр. Гълъбово.

  В гр. Каварна, където е разположен ветроенергийният парк на AES България Свети Никола, компанията дари интерактивни дъски на всички училища в общината, осигурявайки на местните ученици достъп до модерни образователни пособия.

  AES България също така подпомага социалната интеграция и здравето чрез спортни проекти, които насърчават младите хора да водят по-активен и по-здравословен начин на живот. Един от водещите проекти е обновяването на Младежкия център в гр. Гълъбово. Центърът, който се намира в красив парк, е най-модерното място за спорт и развлечение в целия Старозагорски регион. Там местните хора имат възможност да играят футбол, тенис и бадминтон и да тренират гимнастика, лека атлетика и много други.

  В гр. Каварна AES подпомага редица проекти за свободното време на децата. Сред тях са ремонта на детски площадки в самия гр. Каварна, както и в околните селища. Предвид факта, че Каварна е популярен крайморски курорт, се смята, че от приноса на AES се възползват не само 12-те хиляди души, живеещи в града, и 16-те хиляди от близките села, но и около 40 000 туристи, които посещават района през лятото.

  Развитието на един модерен курорт е невъзможно без съответните медицински услуги и поради това AES подпомогна разходите по поддръжката на неврологичното отделение в болницата в гр. Каварна и за ремонта на медицинския център. С помощта на AES местните хора и гости имат достъп до висококачествено медицинско обслужване.

  AES подпомогна закупуването на нова линейка за болницата в гр. Гълъбово, която обслужва около 10 000 души в града и околностите му.

  Всичко това са примери как AES България помага на хората, живеещи в общностите, където компанията работи. Нашият ангажимент към България е не само да доставяме надеждна електроенергия на домакинствата и бизнеса, но и да допринасяме за икономическото и социалното развитие на хората.

  Back to top

  Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Устойчивост
 • Чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • Privacy
 • За партньори
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Управленски екип
 • Глобални и местни
 • Our impact
 • Awards & recognition
 • Affiliations
 • Контакти
 • Етика и законосъобразност
 • Данни в реално време
  Jump back to top